Kitsune

Ledige StillingerLEDIGE STILLINGER

Prosjektleder til NAV

Location: Oslo - Starting date: 2 April - Duration: 31.10.2013 opt forlengelse
Prosjektleder/prosessleder.

NAV IKT Drift og produksjon ved kontor Mottak og verifisering har behov for konsulentbistand for å sikre sikker og stabil drift ved å kvalitetssikre og gjennomføre mottak av systemleveranser og produksjonssette disse.


Konsulentens rolle/oppgaver:
• Være mottaksansvarlig for systemleveranser
• Planlegge mottak av leveransene samt verifisere og produksjonssette disse
• Bistå med å revidere eksisterende mottaksprosess
• Bistå med å definere felles prosess for mottak til drift og forvaltning
• Bistå med å definere prosess for verifisering av ikke funksjonelle krav
• Bistå med å oppdatere malverk og rutiner i Confluence
• Gi kompetanseoverføring til alle fast ansatte

Kompetanseoverføring:
Det er krav om kompetanseoverføring.

Krav til kompetanse:
• Universitet / høyskoleutdannelse
• Prosjektledersertifisering
• Erfaring fra prosjektledelse
• God erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy
• ITIL sertifisering
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• God erfaring med bruk av verktøyene Jira og Confluence
• Erfaring med større og sammensatte produksjonssettinger
• God erfaring med offentlig sektor
• Tidligere kjennskap til NAV IKT er en fordel

Java Utvikler

Location: Oslo - Starting date: asap - Duration: 30/6-2013 - Mulig forlengning
Java utvikler

Ansvar og arbeidsoppgaver:

• Videreutvikle systemene i tråd med endring av prosesser og implementering av nye produkter.
• Prosjektoppgaver i forbindelse med forbedring av komponenter til tjenesteorientert arkitektur. Sentrale oppgaver innebærer implementering av nye web tjenester og prosesser for å sikre proaktiv håndtering av nye problemstillinger før de rammer kunde.
• Du vil også være sentral i forhold til å komme med forslag til løsninger, design og gjøre analyser av prosesser og endringsbehov i samarbeid med øvrig organisasjon. Man skal inn i et eksisterende team.

Ønsket erfaring/utdanning:
• Høyere relevant teknisk utdannelse.
• Det er en fordel dersom du har relevant erfaring innenfor integrerte løsninger og transaksjonshåndtering.
• Erfaring fra Telecom er en klar fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper:
• Selvdreven og strukturert: å planlegge arbeid er en viktig egenskap du bør ha
• Har energi på å fullføre oppgaver
• Service innstilt med en positiv tilnærming til mennesker og oppgaver
• Samarbeider godt med andre
• Deler kompetanse med andre

2-3 Nettverkskonsulenter til helsesektoren

Location: Oslo - Starting date: 1 uke mai - Duration: September 2013, mulig forlengelse
Til vår kunde søker vi 2 til 3 seniorkonsulenter innen nettverksdesign.

Det er viktig at du kan bidra i prosjekt som konsulent og rådgiver.

Kvalifikasjoner er:
- Sterk forståelse av datanettverk generelt, herunder de fleste aspekter som datasenter, campus LAN, sikkerhet, kjerne, distribusjon etc
- Svært god og erfaren nettverksdesigner
- Svært god og erfaren i implementeringer av nettverksutstyr
- Sterk forståelse av behov for standardisering
- Meget god til å dokumentere
- Systematisk og grundig, særlig i forbindelse med endringsvinduer
- God til å få andre i diskusjon
- Sterk og selvstendig gjennomføringsevne
- God kjennskap til OUS og nettverket der
- Svært god kjennskap til nettverksutstyr levert av Avaya

Nettverkskonsulentene er ansvarlig for å gjennomføre alle de tekniske leveransene i prosjektet der leveransene skal eies og gjennomføres av kunden. Det er forventet at nettverkskonsulentene samarbeider med andre leverandører der disse enten bistår i leveransene til kunden, eller selv eier og gjennomfører leveranser, når dette er naturlig i forhold til avhengigheter og andre behov i prosjektet.

Følgende arbeidsoppgaver er identifisert som de viktigste:
- Fullføring av kravspesifikasjoner og løsningsdesign der dette er nødvendig
- Kapasitetsberegninger der dette er nødvendig
- Low level design av alle leveranser som skal gjennomføres av kunden
- Detaljert planlegging av alle tekniske leveranser
- Ta fram konfigurasjoner på leveranser som skal gjennomføres av kunden
o Med fokus på standardiseringer av konfigurasjoner
o Lage implementeringsprosedyrer som kan brukes av Teknisk Support eller en annen montør
- Delta i testarbeid:
o Beskrivelse og gjennomføring av tester
- Gjennomføre risikoanalyser i forbindelse med endringsvinduer
- Gjennomføre kartlegginger i forbindelse med endringsvinduer
- Detaljert dokumentering av endringsvinduer iht change-prosessen, herunder:
o Kartlegging av konsekvenser av endringen
o Risikoanalyse av endringen
o Beskrivelse av alle steg som skal gjennomføres i endringen
- Gjennomføre arbeidet med implementeringen, enten selv eller sammen med andre:
o Klargjøring av utstyr
o Fysisk implementering
o Konfigurasjon
o Test ved behov
o Idriftsetting
- Delta i arbeidet med endringsvinduer, lagt til kveldstid minst annenhver torsdag gjennom hele gjennomføringsfasen
- Delta ved overlevering fra prosjekt til linje
- Ta fram drifts- og systemdokumentasjon

Det vil også være andre arbeidsoppgaver i prosjektet som er relatert til nettverksomleggingen ved OUS.

Erfaring fra Helsesektoren er en fordel.


Start : 1. uka i Mai
Varighet : September 2013, mulig forlengelse
Omfang: 100%

PHP utvikler

Location: Oslo - Starting date: ASAP - Duration: 3 md opt ext
Til vår kunde søker en drivende dyktig programmerer til et stort web og rapporteringsprosjekt som drives på tvers av flere markedsutløp.

Du vil være med på å sette opp vitale deler av systemet, jobbe med integrasjon, rapportering, optimalisere og ny-implementasjon av nye web tjenester og prosesser.

Aktuelle kandidater har
• Høyere relevant teknisk utdannelse
• Erfaring med webutvikling - Primært PHP, HTML5, JavaScript, JQuery, Ajax
• Erfaring med programmering mot databaser (SQL, Oracle, gjerne PL/SQL)
• Erfaring med databehandling, rapport oppsett

Det er en fordel dersom du har relevant erfaring innenfor integrerte løsninger og/eller rapportering/data håndtering. Erfaring fra telecom er en klar fordel, men ikke et krav.

Du vil være en del av et team med fokus på å gi et best mulig kunde opplevelse og samtidig gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen. Evnen til å samarbeide godt med andre, dele kompetanse og kan jobbe i et agilt miljø er viktige egenskaper du bør besitte.

RAMS-rådgiver

Location: Oslo - Starting date: April 2013 - Duration: Desember 2013 opt ext
Til vår kunde søker vi en RAMS-rådgiver for Jernbaneteknikk/signal.

Hovedoppgaver som skal utføres:
- RAMS – prosessen i prosjektet
- Utarbeide, følge opp og koordinere analyser, programmer og planer for sikkerhet.
- Utarbeide dokumentasjon til melding og søknad til Statens jernbanetilsyn
- Bistå i prosjektets kontrakt med tilsynsmyndigheter
- Bistå i prosjektet med etablering og oppfølging av krav ved anskaffelser og oppfølging av leverandører.
- Utføre del-verifikasjoner for Signal dvs. kvalitetskontrollere, granske og dokumentere at organisasjonen jobber i henhold til vedtatte prosesser og prosedyrer for arbeidsprosesser


Kompetansekrav:

Relevant universitets- eller høyskoleutdanning. Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning

Sikkerhetsfaglig bakgrunn og erfaring

God kjennskap til RAMS og risikoanalytiske metoder

Erfaring fra RAM- og sikkerhetsarbeid fra andre prosjekter.

Kjennskap til lover og forskrifter ifht sikkerhet for jerbaneinfrastruktur.

Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk skriftlig og muntlig.

Erfaring med bruk av elektronisk databehandling.


I tillegg til overstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører til fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

 - contact jobs@kitsune.no for more information