Kitsune

About KitsuneEXECUTIVE SEARCH

Executive Search: Kitsune kjenner mange dyktige It profesjonelle. Flere søker nye utfordringer - i forskjellige bransjer Kitsune har siden etableringen i hovedsakelig jobbet med rekruttering av It personall, ledere og nøkkelpersonell til kompetansevirksomheter.

Vi har fulgt flere tusen kandidater gjennom årene og har jevnlig kontakt med et stort antall til en hver tid.Flere av bransjene Kitsune har jobbet med, kjennetegnes som de mest krevende bransjene i Norge.

Ledere som jobber i virksomheter her har gjerne en god og solid bakgrunn, de er vant høye krav til resultater og har vært i konstant omstilling. Utenlandske eiere har ofte hatt klare mål på inntjening.

Vi kjenner mange dyktige ledere som vurderer å bytte jobb og eventuelt se på andre bransjer, etter å ha levert resultatene der de er. Vår erfaring er at med den ballast hver enkelt lederkandidat innehar, vil kandidaten kunne tilføre den nye arbeidsgiveren svært mye.

Kitsune har siden starten utviklet et grundig rekrutteringskonsept, Kitsune-Prosessen, som leverer ønskede kandidater med riktig profil til avtalt tid og til avtalt pris. Kandidatene vil gjennom prosessen bli godt forberedt bl.a. på selskap, stilling, ansvar, arbeidsoppgaver, utfordringer, samt styrker og svakheter innen de ulike områdene. Vår oppgave er å levere topp motiverte kandidater, som vet hva de går til og som vet hvilke forventninger som ligger til grunn.