Kitsune

About KitsuneSCREENING

Har du bestemt deg for å rekruttere på egenhånd, men behøver profesjonell hjelp til håndtering og ?


Ved stillingsutlysninger kan man i dag risikere eller forvente å få svært mange søkere, i ekstreme tilfeller, flere hundre. Det er en krevende oppgave å administrere så mange søkere og være tilgjengelig til å svare på spørsmål vedrørende stillingen. I tillegg må man opptre profesjonelt mot kandidatmassen, som også innebærer registrering av søkere og bekreftelse på mottak av søknad. Deretter starter jobben med å lese søknader og CV-er for så å bestemme hvem man skal intervjue. Alt dette i tillegg til å utføre de vanlige arbeidsoppgavene.

Kitsune har en egen tjeneste som løser disse utfordringene. Vi er satt opp med organisasjon og kunnskap for å håndtere disse oppgavene raskt og effektivt. Vi vil levere oppdragsgiver en selektert og rangert innstilling av de beste søkerne basert på etablert stillingsprofil.

Beskrivelse, steg for steg:
  • Stillingsprofil etableres/gjennomgås med oppdragsgiver
  • Kitsune mottar søknader og svarer på henvendelser om stillingen
  • Kitsune registrerer søknader og CV-er
  • Kitsune bekrefter at søknad er mottatt
  • Kitsune gjennomgår søknadene/CV-ene og skiller aktuelle fra uaktuelle kandidater
  • Kitsune innkaller aktuelle søkerne til 1. gangsintervju
  • Kitsune gjennomfører 1.gangsintervju, alternativt også 2.gangsintervju
  • Kitsune overleverer aktuelle søkere til oppdragsgiver
  • Kitsunes rådgivere kan bistå oppdragsgiver inntil stilling er besatt
Oppdragsgiver vil motta følgende dokumentasjon;
Søknader og CV-er på kandidater i rangert rekkefølge sammen med en kort begrunnelse for rangering.

Hvorfor velge Kitsune Screening?

Vi har bemanning og organisasjon til å håndtere store søkermasser i gitte tidsrom. Etter kvalifisering hos Kitsune, vil vi overlevere de beste søkerne for videre bearbeiding til oppdragsgiver. Dette er kostnadseffektivt og tidsbesparende for det enkelte selskap.