Kitsune

About KitsuneSELECTION

Er du forberedt på å motta et stort antall søkere på en annonse?

Dette fører til en meget stor belastning for kontaktpersoner internt i selskapet. I tillegg til vanlige arbeidsoppgaver skal man være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra søkere, registerere og bekrefte søknader, samt administrere aktuelle og ikke aktuelle kandidater.

Kitsune har en etablert organisasjon med rutiner og bemanning for å assistere selskaper i slike situasjoner. I tillegg til å utføre de nevnte oppgaver, inngår også profesjonell vurdering og utvelgelse av de riktige kandidatene vurdert gjennom Kitsune-Prosessen.

Beskrivelse av tjenesten:
  • Kitsune utarbeider stillingsprofil i samarbeid med oppdragsgiver
  • Kitsune utarbeider og oppdragsgiver godkjenner stillingstekst
  • Kitsune koordinerer aktiviteter med reklamebyrå og valgte media. Innrykksplaner og annonsekostnader avtales
  • Prosjektplan som regulerer partenes oppgaver og ansvar utarbeides
  • Kitsune bemanner sentralbord og nødvendig mottaksapparat for å håndtere søkermassen
  • Kitsune bekrefter skriftlig alle søknader og fører oversikt over alle mottatte søknader
  • Kitsune kvalifiserer aktuelle kandidater videre i Kitsune-Prosessen
  • Kandidater presenteres oppdragsgivere etter avtale

Hvorfor velge Kitsune Annonsert Rekruttering?

Har du stillinger hvor kandidatene kan nås enklest via annonse og du samtidig ønsker profilering i media, har du valgt riktig rekrutteringskanal. For å unngå den merbelastning et potensielt stort antall søkere medfører og samtidig behandle disse seriøst og profesjonelt, kan du overlate jobben til oss.