Kitsune

About KitsuneTEST CENTER OF EXCELLENCE

Våre tjenester

Kitsune er en helhetsleverandør av testrelaterte tjenester. Våre Test-eksperter kan hjelpe til i alle faser av et test forløp eller under test forandringsprosessen, fra beskrivelse av mål og omfang, via nåtidsbeskrivelse av tilstand og forbedringsmål til gjennomføring av foreslåtte forandringer. Våre egne metoder og modeller fra ISTQB, TPI® er basisen i vår leveranse i Kitsune Center of Test Excellence. Vi kan stille med enkelt konsulenter eller hele test team.

ISTQB

Ved hjelp av vår Test Management approach fra SITQB skapes en effektiv og målrettet testprosess. ISTQB er en velfungerende metode utviklet av ISTQB organisasjonen som er worldwide, hvilket sikre en ensartet helhetsbetrakning for å effektivisere testprosessen. ISTQB er en velavprøvet testprosess, hvilket innebærer at balanse oppnås mellom tid og kostnad på den ene siden, og oppnådd kvalitet på andre siden. Metoden er fleksibel og har et sterk preg av gjenbruk. Å ta i bruk en effektiv og strukturert testmetodikk som ISTQB tilbyder, innebærer en mengde fordeler for deg, blant annet lavere kostnader for testing og vedlikehold, raskere lansering av systemet, mindre dobbeltarbeid og færre feil. Det vil si bedre kontroll over tid, kostnad og kvalitet.

TPI

Kitsunes ekspertise på testområdet har resultert i vår Test Process Improvement-modell kalt TPI. TPI-modellen analyserer raskt dine testprosesser, støtter forbedringer av testprosessen og gir innblikk i modenhetsgraden av testprosessene innen deres organisasjon. Med denne kunnskapen som grunnlag kan din bedrift, ved hjelp av modellen, enkelt fastsette stegvise og målbare forbedringer.

HP Quality Center / Oracle Test Suite / Microsoft Test Manager

Moderne utviklingsmetoder og verktøy forkorter stadig den tiden det tar å utvikle nye applikasjoner. Å teste bedre og raskere blir derfor stadig viktigere. Vurdering omkring automatisert test er en del av den ekspertise som er nødvendig i dagen komplekse installasjoner. Men en viktig forutsetning for å lykkes, er å ha en strukturert testmetode i bunnen. Testautomatisering med ISTQB som i bunn gir dere en sunn inngangsvinkel til en test automatisering – alt for mange bruker for mye penger på automatisering av ting som kanskje ikke egner seg for automatsisering, så gode metoder trengs . Vår konsulenter er eksperter i de fleste testverktøjer som brukes båte til test automatisering samt til Test Management.

Kitsune Testing Academy

Kitsune Testing Academy er en viktig del av vår testsentersatsing. Testakademiet tilbyr virksomhetstilpasset opplæring og kurs, workshops og seminarer, både til våre kunder og til våre egne konsulenter. Vi kan sertifiserer konsulenter på alle ISTQB nivåer. Vi har stort fokus på kompetanseutvikling innenfor innovative metoder og verktøy. Alle deltagere av testakademiet gjennomgår et komplett og fremtidsrettet program.